Gjelden i Norge bare vokser og vokser. I et tempo som bekymrer økonomene våre.

230 % mer gjeld enn disponibel inntekt

Hver og en av oss har, anno 2019, i snitt 230 % mer gjeld enn vi har i disponibel inntekt. Og det er høyt. Og økonomisk risikabelt.

Når gjelden er høy, er vi langt mer sårbar for renteøkning og uforutsette hendelser. Vi tåler dårligere en sykeperiode, arbeidsledighet og samlivsbrudd. For ikke å snakke om renteøkning. Dess mer usikret gjelden vår er, dess høyere er i utgangspunktet renten. Og det er den usikrede gjelden som økes mest hver gang styringsrenten økes. Og av all gjeld vi kan skaffe oss er kredittkortgjelden verst.

Oppfordring fra banker og økonomer

Rådet som gis både fra banker og enkeltstående økonomiske rådgivere, er å betale ned all unødig gjeld så fort som overhodet mulig. Dette både fordi det er nærmest opplest og vedtatt at renken skal økes over tid, men også fordi vi nå har fått et gjeldsregister som skal påse at nordmenn ikke tar på seg mer gjeldsforpliktelse enn vi klarer. Skulle vi eksempelvis trenge et mer nyttig lån for eksempel til ny bolig eller oppussing av eksisterende bolig vil mye forbrukslån registrert i gjeldsregisteret kunne hindre oss i å få slik finansiering.

Samle så mye usikret gjeld som overhodet mulig i ett lån

Den enkleste og rimeligste måten å kvitte seg med all unødvendig gjeld på, er å samle all gjeld i ett lån over en kort nedbetalingsperiode. Da sikrer du både den nære fremtiden og alderdommen mot tunge økonomiske tider.

Hvilken låneinstitusjon skal jeg velge?

Det er mange låneinstitusjoner som tilbyr refinansiering. Du finner dem nærmest overalt hvor du snur deg. For å få en oversikt over flere tilbydere på ett sted så kan du besøke nettstedet primebanks.org. Der kan du også sammenligne de ulike tilbyderne slik at du får det beste tilbudet*.

* Normale betingelser for forbrukslån er: Nom. rente 12,76 %, eff. rente 14,14 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, totalt 307 463 kr.