Det er greit å ha noen retningslinjer å forholde seg til hvis du skal gjøre tysk oversettelser. Dette gjelder også hvis du skal ansette noen til å gjøre jobben for deg. Vi har derfor laget en enkel guide som inneholder noen gode tips om hvordan du kan få til en bra tysk oversettelse.

Unngå ord for ord oversettelser

Ord for ord oversettelser fører til forvirrende oversettelser som er vanskelige å forstå. Dette kan føre til at ord står i feil rekkefølge, og at teksten mister sin originale mening. En god oversetter vil i motsetning være oppmerksom på nyansene i språket og de ulike idiomene i språket. Oversetteren vil derfor gjøre en oversettelse som har god flyt og er forståling for leseren. En profesjonell tysk oversetter må være kompetent nok til at leseren ikke merker at det er en oversettelse av den originale teksten.

Hva gjør en god oversettelse?

En god oversettelse gir mening til leseren enten om den er på norsk eller tysk. Oversettelsen må også passe kulturen og språket til den potensielle leseren. En oversettelse er ofte bedre hvis oversetteren gjør oversettelsen til sitt eget morsmål. Dette vil som regel føre til en bedre og mer nøyaktig oversettelse.

Mange dokumenter har sin egen stil. Dette kan for eksempel være en humoristisk, seriøs eller sarkastisk stil. En god oversettelse beholder sin originale stil. Humor blir i mange tilfeller presentert på forskjellige måter i ulike kulturer. Derfor må oversetteren bestemme seg for en måte å gjøre oversettelsen slik at oversettelsen matcher kulturen til leseren.

Disse tipsene er til god hjelp hvis du ønsker å gjøre tysk til norsk oversettelser eller vice versa. De er også til god hjelp hvis du ønsker å ansette noen til å gjøre jobben for deg. Hvis du er på utgikk etter en Tysk oversetter anbefaler vi at du bruker et oversettelsesbyrå.